KREFTFORENINGENS DIGITALE HELTEMØTER

Om kreftforeningens digitale heltemøter.

MØT KAROKUL I KREFTFORENINGENS DIGITALE HELTEMØTE

I Kreftforeningens digitale heltemøter kan barn og unge som lever med kreft nært innpå seg få møte kjente personer som de ser opp til.

Da Kreftforeningen spurte Karokul om hun hadde lyst til å delta på et slikt møte svarte hun selvfølgelig ja. Møtet er digitalt og vil foregår den 10. februar.

Link:
Se på Kreftforeningens sider for mer informasjon om påmelding til Heltemøtene.

Om Kreftforeningens heltemøter

Fra Kreftforeningen.no
Flere enn 34 000 barn og unge lever med kreft i familien. Hvert år opplever rundt 700 å miste en forelder. Dette er et høyt antall, men likevel føler mange seg veldig alene. Med våre heltemøter vil vi skape hverdagsglede og et pusterom for disse barna og ungdommene. Heltemøtene er støtte med midler fra Gjensidigstiftelsen og Stiftelsen Dam.